Melhores Ost's De Kuroko No Basket Mix 2017 (2017)

Melhores Ost's De Kuroko No Basket Mix  2017 HD
1:1:10
HD
Melhores Ost's De Kuroko No Basket Mix  2017
189991 views
1136 likes / 71 Dislike
Watch Trailer

Eu retirei as OST's que estavam dando problemas de COPYRIGHT e adicionei outras novas. Se estiver sentindo falta de alguma ela deve estar aqui www.youtu.be/Mc9NbWsA344


Lista de Músicas:

1 - Avant - 00:00
2 - Ittekoi! - 01:31
3 - Aida Riko - 02:22
4 - Rival - 03:26
5 - Triple Threat - 05:47
6 - Chouhatsu - 08:41
7 - Misdirection - 10:22
8 - Nihon Ichi Ni Naru - 12:18
9 - Hikari To Kage - 13:58
10 - Direct Drive Zone - 15:44
11 - Sessen - 18:02
12 - Triple Team - 19:59
13 - Kiseki no Sedai - 22:37
14 - Kagami Taiga - 23:43
15 - Gyakushuu - 24:44
16 - Ignite Pass - 26:45
17 - Koushu - 28:06
18 - Drive - 29:28
19 - Rakuzan Shingeki - 32:31
20 - Shuutoku no Basuke - 34:50
21 - Stalemate - 37:29 - OFF - :(
22 - Gikushaku - 39:37
23 - Kyoui - 41:14
24 - Fukkatsu - 42:42
25 - Chikara no sa - 45:04
26 - Pinch - 47:20
27 - Kagami and Kuroko Theme - 49:42
28 - Haizaki Shougo I - 50:49
29 - Innen - 53:05
30 - Douyou - 54:53
31 - Kaibyaku no Teiou - 56:57
32 - Haizaki Shougo II - 58:35

Release Date:Jan 15, 2017
Runtime:
Genres:Film & Animation

Similar Video Melhores Ost's De Kuroko No Basket Mix 2017 (2017)